Voor een merk dat klopt duiken we de diepere lagen van je business in. De onderstroom, de betekenis, het onbewuste en het impliciete. Omdat dat is waar de antwoorden verscholen liggen. Om bij die antwoorden te komen, moet je anders kijken. Verder kijken. Dit is het terrein van de antropologie. Antropologen zijn opgeleid om op te merken wat verborgen blijft, patronen te herkennen én te duiden. 

Als ondernemer kun je inzichten, tools en perspectieven uit de antropologie gebruiken voor helderheid in alle lagen van je business, voor een merk dat klopt. 

Artikelen in Antropologie

Van oudsher onderzoeken antropologen vooral 'vreemde' volken. Niet alleen omdat die mensen zo vreselijk interessant zijn. Kennis van menselijk gedrag - hoe verschillend ook aan de buitenkant - laat juist zien hoe hetzelfde we eigenlijk zijn aan de binnenkant. Dat elkaar aankijken óf juist níet aankijken als je met elkaar spreekt - totaal verschillend en zelfs tegenovergesteld - beiden een teken van respect zijn. En respect? Dat delen we. 

Antropologen kijken verder. Anders. Ze wisselen voortdurend van perspectief. Daardoor merken ze op wat meestal verborgen blijft, herkennen ze patronen én zijn ze in staat die te duiden. Universele patronen in gedrag, gebaseerd op universele verlangens. 

Voor jou als ondernemer betekent dit: begrijpen wat jij en je klanten met elkaar delen. Hoe je raakt en blijft raken.

Dat antropologische kennis, inzichten én tools waardevol zijn voor ondernemers blijkt wel uit het feit dat steeds meer grote én kleine bedrijven antropologen inhuren.