J​aar​​​​opleiding

Een Merk Dat Klopt

Een Merk Dat Klopt bekt lekker. Maar het is zoveel meer dan dat. Het is een fundamenteel andere manier van kijken naar ondernemen, bedrijven, organisaties en merken dan in de klassieke business- en marketingaanpak gewoon is.


Zo stellen we niet de (rationeel ontlede) klant centraal, op zoek naar werkwijzen en communicatie die op zijn of haar behoeften zijn gericht. Natuurlijk onderzoeken we de ideale klant en zijn of haar wereld. Maar we kiezen tegelijkertijd een ander vertrekpunt: de vraag wat klopt voor de ondernemer*.

* of leider van een organisatie zijn, als het merk geen onderneming is.


null

We duiken dus tegelijkertijd in de wereld van de klant als die van de ondernemer, op zoek naar synergie. En magie. Omdat daar de antwoorden liggen op de vraag van wat raakt. Omdat het klopt voor de ondernemer én voor de klant.

Video Aspect Ratio: 16:9

Het is een visie op de wereld en hoe die zou moeten zijn. Een visie die aansluit bij belangrijke grote trends. Bij waar de wereld naartoe beweegt. Bij het besef dat er in de toekomst alleen nog maar plek is voor echte, menselijke merken. Dat het niet de bedoeling is dat we allemaal steeds meer een beetje op elkaar gaan lijken, met dezelfde ‘objectieve’ maatstaf van succes. Maar dat we ons eigen pad volgen, ontdekken wie we zijn, wat we de wereld te brengen hebben, en dat vervolgens waarmaken.

And that’s where you come in. Want wat de wereld nodig heeft, is mensen zoals jij. Change makers. Mensen die het in zich hebben om grote impact te maken, die een neus hebben voor wat klopt. Creatieve geesten en goede verstaners. Tolken en vertalers, die de essentie van een ondernemer en een merk vatten, zichtbaar maken en tot leven brengen. Je bent een visionair, een voorloper. Ik prijs me er gelukkig mee. Want het is tijd om de krachten te bundelen. Om samen ‘doen wat klopt’ groot te maken, ieder op zijn eigen manier.


Gelukkig vinden mensen niet alleen als ondernemer hun weg naar Een Merk Dat Klopt, maar ook als professional. Dit zijn de mensen die diep vanbinnen weten dat zij het in zich hebben om deze beweging in de wereld te leiden. De beweging naar menselijke merken, naar echtheid en naar doen wat klopt. Het zijn de mensen die in hun vakgebied andere ondernemers adviseren op strategie, vorm en inhoud. Marketeers, experts in klantbeleving, fotografen, bestuurders, businesscoaches, accountants en fiscalisten, trainers, communicatieadviseurs, stylisten, veranderkundigen, juristen, copywriters, interieurontwerpers, bestuurssecretarissen, websitebouwers, talentmanagers en vormgevers. Hun vakgebieden lopen uiteen maar er is iets fundamenteels dat hun bindt: de wens om meer diepgaand tot het juiste advies te komen.


Ben jij één van hen? Dan is de jaaropleiding Een Merk Dat Klopt er voor jou. 

De beweging van 'doen wat hoort' naar Een Merk Dat Klopt, maken ondernemers namelijk niet vanzelf. Om twee redenen.


Niet weten
Om te kunnen kiezen voor wat klopt, moet je wel weten dat je die keuze hebt. Je moet weten dat wat iedereen doet, voor jou niet hoeft te kloppen. Dat jezelf die vraag niet stellen, leidt tot gebaande paden, oppervlakkige merken en gemiste impact. Dit gaat over bewustzijn. 

Niet durven
Vervolgens moet je het ook nog durven om de dingen anders te doen dan anderen. Dit gaat over leiderschap, lef en moed. 


Ondernemers op weg naar Een Merk Dat Klopt, maken een reis. De Native Brand methode - ontwikkeld door antropoloog Francien van Eersel - helpt ze bij ontdekken wat klopt en dat waarmaken. Waarbij hun 'merk' niet gaat om logo's en huisstijlen, maar om alignement in álles wat zij denken, doen en communiceren. In het gevoel dat ze oproepen, met elke keuze en elk besluit. Deze ondernemers verlangen naar een mentor en een gids. Iemand die met ze meereist en ze de juiste vragen stelt. 

Die mentor, dat ben jij als je de jaaropleiding hebt afgerond. Dan staat jouw eigen, unieke concept of werkwijze, mede gebaseerd op de drie pijlers van het gedachtengoed van Een Merk Dat Klopt. Dan ben jij zomaar ineens voorloper in jouw branche, met een verhaal dat raakt. 


Let op: de jaaropleiding is exclusief toegankelijk op uitnodiging of na uitgebreide intake. Wil je daar meer over weten, neem dan even contact op via info@eenmerkdatklopt.nl.

De drie pijlers van het gedachtegoed

Drie pijlers vormen het gedachtegoed van Een Merk Dat Klopt. Zij vormen dan ook het theoretisch kader van de Native Brand methode en de jaaropleiding.

De archetypen

Het geheim van Een Merk Dat Klopt zit in wat zó vanzelfsprekend is voor ons dat we het niet (meer) opmerken. Midden in onze blinde vlek dus. 

De archetypen zijn als oerkarakters een krachtige tool voor inzicht in het on(der)bewuste, en bovendien een prachtig houvast bij het maken van de juiste keuzes. Als jij je klant helpt om door de bril van zijn dominante archetype(n) naar zichzelf te kijken, geef je hem de (zelf)kennis en inzichten die nodig zijn om te weten wat het verschil is tussen wat hoort en wat klopt.

Er is in Nederland en België niemand die meer van archetypen weet en begrijpt dan Francien. In deze opleiding deelt ze al die kennis met jou. 

De Reis van de Held

Er is een reden waarom we zo geneigd zijn om te doen wat hoort. En waarom ontdekken wat klopt niet meteen betekent dat je het ook waarmaakt. 

Als je je klanten écht wilt helpen met doen wat klopt - een duurzame transformatie dus en geen quick fix - moet je begrijpen welke beweging zij te maken hebben en wat dat vraagt van hen en van jou. 

Daarom staan we tijdens de opleiding uitgebreid stil bij de reis van de held. De reis van de held is het patroon dat in alle goede verhalen verscholen zit, en dat overeenkomt met het patroon van een mensenleven én met de beweging die ondernemers maken op weg naar een merk dat klopt, en jouw klanten op weg naar wat klopt voor hen. Met jou als mentor aan hun zij, natuurlijk.

Antropologie

Antropologen - zoals Francien - onderzoeken mensen en hun gedrag. En dan niet zozeer wát mensen doen, maar vooral waaróm. Betekenisgeving dus. Dat is vrijwel altijd onbewust en impliciet.

Door hun fundamentele kennis van menselijk gedrag en hun getrainde opmerkzaamheid voor wat er 'tussen de regels door' gebeurt, zijn antropologen in staat duiding én richting te geven. Dat geldt voor bekende antropologen, zoals Joris Luyendijk, Jitske Kramer, Danielle Braun en David Graeber. Maar ook voor jou! 

In deze opleiding leer je de meest fundamentele methoden en technieken uit de antropologie, die ook jou helpen om het onbewuste bewust te maken.

De jaaropleiding Een Merk Dat Klopt biedt jou alles om je klanten te helpen doen wat klopt. Je krijgt een shortcut naar alle kennis die je daarvoor nodig hebt, maar de jaaropleiding gaat (veel) verder. Zo word je 1:1 gecoacht en begeleid tijdens een pilottraject bij een klant en ontvangen alle deelnemers aan de opleiding een jaarlicentie voor het gebruik van álle beschikbare tools en materialen. Die licentie kan jaarlijks worden verlengd.

Tools en materialen in de opleiding

De #1 archetypetest van Nederland en België

In nog geen vijf jaar tijd deden >6000 ondernemers de Native Brand test. Nergens vind je een archetypetest die zó uitgebreid en gedegen is, met twintig vragen en gratis inzicht in je TOP 3 archetypen. Tijdens de opleiding ontvang jij een licentie voor de test, om door je klanten in te laten vullen, (indien gewenst) op je eigen site te plaatsen en zo leads te genereren. 

12x Native Brand programma

Een deep-dive in wie je bent en wat dat betekent voor je merk. Zo noemen klanten ons Native Brand programma, dat bestaat uit dertien modules, >100 sheets, tal van video's en een werkboek met prikkelende opdrachten. Het programma volgt vier pijlers: identiteit, verhaal, beeld en business decisions. Er is voor elk van de archetypen één programma, Jij hebt tijdens de opleiding toegang tot álle twaalf. En natuurlijk leer je hoe jouw klanten door het programma begeleidt.

Database: beeldbank, commercials en verhalen

Archetypen komen tot leven als je ze ziet en hoort. De afgelopen jaren bouwden wij een onvoorstelbare database op met archetypische beelden (natuurlijk rechtenvrij!), thema's, commercials, merken, karakters en verhalen. Een database die all yours is als je deelneemt aan de jaaropleiding, en daarna jaarlijks bij verlenging van de licentie. 

Het Grote Boek voor Een Merk Dat Klopt

In mei 2023 verschijnt Het Grote Boek voor Een Merk Dat Klopt. Een diepgaand boek vol verhalen van ondernemers, merken, trends en achtergronden. Prachtig vormgegeven, waardoor je niet alleen léést over de archetypen en je in de verhalen herkent, maar ook in beeld helemaal opgaat in hun wereld en belevingswereld. Een must-have voor iedereen die met ondernemers werkt - al was het maar vanwege de uitdagende vragen. En natuurlijk een perfect relatiegeschenk, die jij met korting inkoopt en aan je klanten geeft.

Whitepapers, modellen en schema's

De Native brand methode is gestoeld op een aantal fundamentele perspectieven, theorieën en uitgangspunten, die onderling verband houden. In je werk met klanten zul je die - met enige regelmaat - gebruiken. Niet alleen leer je tijdens de opleiding deze perspectieven, theorieën en uitgangspunten kennen en eigenmaken, ook kun je alle gebruikte whitepapers, modellen en schema's onder licentie gebruiken.

Community

In vijf jaar tijd werkten >100 ondernemers aan hun merk dat klopt. Starters en groeiers, doorgewinterde ondernemers en ondernemers die toe waren aan overdracht. De een met een focus op marketing, de ander met aandacht voor concept en werkwijze. Met of zonder personeel, met of zonder eigen pand. Maar allemaal met een eigen verhaal. Deze ondernemers ontmoeten elkaar sinds 2022 in een online community. Jij bent daar natuurlijk deel van, en al gauw als expert op gebied van Een Merk Dat Klopt. 

Opbouw van de jaaropleiding

In de opleiding staat kennis centraal, maar vooral ook het eigenmaken van al die kennis. Je werkt aan de toepassing in jouw vakgebied. Bij diverse deelnemers leidt het tot een eigen concept, eigen methode of eigen werkwijze. Deelnemers aan de jaaropleiding zijn dikwijls voorlopers in hun branche. Zij begrijpen dat er in de toekomst alleen nog maar plaats is voor échte, menselijke merken. En weten hoe ze hun klanten precies daarbij helpen. 


De jaaropleiding bestaat uit vijf blokken, met elk een eigen insteek.

BLOK 1 | KENNIS

We duiken de inhoud in en leren elkaar kennen. Je ontvangt voor elke bijeenkomst een prachtig vormgegeven (werk)boek met verhalen en opdrachten om tijdens de dagen én tussendoor aan te werken.

Centraal staat de toegang tot en eigenmaken van fundamentele kennis over:
- de twaalf archetypen en hun kracht, waarde en betekenis (en hun rol op de Reis van de Held)
- alle elementen van #eenmerkdatklopt en hun onderlinge alignment
- theorie en achtergronden, onder meer in branding, storytelling en aantrekkingskracht

Naast drie opleidingsdagen ontmoeten we elkaar tijdens de maandelijkse online bijeenkomsten. Die staan in het teken van intervisie, delen van voorbeelden, feedback en reflectie op de opdrachten. In die sessies ontdekken we ook de onderlinge synergie en elkaars unieke talenten en werkwijzen.

PRAKTISCH BLOK 1 | data en tijden


⭐ live opleidingsdag (omgeving Utrecht)

vrijdag 21 april 2023 van 9.30 - 16.30 uur 


⭐ online bijeenkomst (via Zoom)
dinsdag 2 mei 2023 van 9.30 tot 11.30 uur
(LET OP: onder voorbehoud van aantal deelnemers ivm meivakantie)


⭐ live opleidingsdag (omgeving Utrecht)

vrijdag 12 mei 2023 van 9.30 - 16.30 uur 


online bijeenkomst (via Zoom)
dinsdag 30 mei 2023 van 9.30 tot 11.30 uur


⭐ live opleidingsdag (omgeving Utrecht)

vrijdag 16 juni 2023 van 9.30 - 16.30 uur 


⭐ online bijeenkomst (via Zoom)
dinsdag 27 juni 2023 van 9.30 tot 11.30 uur

BLOK 2 |TOOLS EN MATERIALEN


In de zomer is er ruimte om zelfstandig te (leren) werken met de tools en materialen. Een aantal opdrachten* zijn dé manier om je - al liggend op je strandbedje - de archetypen nog meer eigen te maken.

*Denk hierbij aan:
- schrijf een nieuw hoofdstuk voor het Native Brand programma, waarin je jouw kennis en expertise stopt (zoals: archetypische portretfotografie, gebouwen, marketingplannen)
- kies een archetype dat het verst van je afstaat en breid de bestaande beeldbank uit, ontdek (of en) hoe het je helpt om dit archetype te waarderen
- fotografeer één ondernemer door de bril van verschillende  archetypen, of schrijf de corporate story van een van je klanten op dezelfde manier twaalf keer
- presenteer een bekend merk, alsof het ineens een ander archetypeprofiel heeft, wat is er anders?
- onderzoek veel voorkomende combinaties van archetypen en hoe ze zich tot elkaar verhouden

PRAKTISCH BLOK 2 | data en tijden


Er zijn geen bijeenkomsten in dit blok, vanwege de vakanties.  Maar wel een opdracht! Bovendien kunnen we wel uitwisselen en ervaringen delen in de online community. 


Het is leuk en inspirerend om elkaars opdrachten te zien. 


null

⭐ Aan het einde van dit blok plannen we een 1:1 coachingssessie in, om te reflecteren op de opdracht. Dat doen we in week 36, via Zoom. 

BLOK 3 | ANDERS KIJKEN

In het derde blok verdiepen we alle opgedane kennis, die we gebruiken als basis voor 'Anders kijken'. Anders kijken betekent:

- leren kijken door het oog van een antropoloog (antropologische methoden in de praktijk toegepast)

- het ontwikkelen van sensitiviteit en opmerkzaamheid om te 'voelen' wat klopt en waarom
- inzicht in de beweging die ondernemers maken op weg naar#eenmerkdatklopt, de vier pijlers van een merk dat klopt én de vragen die je stelt om de juiste antwoorden boven tafel te krijgen. 


Bovendien bereid je je voor op blok 4, onder meer in een 1:1 coachingssessie.

PRAKTISCH BLOK 3 | data en tijden


⭐ live opleidingsdag (omgeving Utrecht)

vrijdag 22 september 2023 van 9.30 - 16.30 uur 


⭐ online bijeenkomst (via Zoom)
dinsdag 3 oktober 2023 van 9.30 tot 11.30 uur


⭐ live opleidingsdag (omgeving Utrecht)

vrijdag 19 oktober 2023 van 9.30 - 16.30 uur 


 1:1 coachingssessie (via Zoom)
week 44, nader te plannen

BLOK 4 | PILOTTRAJECT 'EEN MERK DAT KLOPT'


Dan is het tijd om al het geleerde (als je dat al niet deed) toe te passen in een pilotraject. Dit is een volwaardig traject waarin je een klant op jouw eigen, unieke wijze helpt aan Een Merk Dat Klopt. De kans is groot dat deze opdracht leidt tot jouw unieke, eigen werkwijze, concept of methode.


Er zijn online bijeenkomsten, afgewisseld met 1:1 coachingsmomenten en live dagen. Deze livedagen noemen we 'Waarmakerijen': we komen bij elkaar om ieder voor zich aan ons eigen project te werken en met elkaar uit te wisselen.

PRAKTISCH BLOK 4 | data en tijden


online bijeenkomst (via Zoom)
dinsdag 14 november 2023 van 9.30 tot 11.30 uur


1:1 coachingssessie (via Zoom)
week 48, nader te plannen


⭐ live Waarmakerij (omgeving Utrecht)

vrijdag 5 januari 2024 van 9.30 - 16.30 uur 


online bijeenkomst (via Zoom)
dinsdag 23 januari 2024 van 9.30 tot 11.30 uur


⭐ live Waarmakerij (omgeving Utrecht)

vrijdag 9 februari 2024 van 9.30 - 16.30 uur 

BLOK 5 | PROEVE VAN BEKWAAMHEID

Aan het einde van de opleiding presenteren jullie aan elkaar waar je begon, hoe je te werk bent gegaan, wat je ontdekte en waarom jouw strategie, advies of werk klopt. Aan de hand van zeven vragen werk je aan een eindpresentatie op de laatste opleidingsdag. Tijdens een online bijeenkomst en een 1:1 moment bereiden we dit voor. Natuurlijk sluiten we het jaar feestelijk af, met de uitreiking van cerficaten. We bepalen met elkaar of en hoe we met elkaar blijven verder werken. 
PRAKTISCH BLOK 5 | data en tijden

online bijeenkomst (via Zoom)
dinsdag 27 februari 2024 van 9.30 tot 11.30 uur


1:1 coachingssessie (via Zoom)
week 10, nader te plannen


⭐ live opleidingsdag (omgeving Utrecht)

vrijdag 15 maart 2024 van 9.30 - 16.30 uur 


8

live opleidingsdagen

9

online bijeenkomsten

4

1:1 coachingssessies

alle kennis en kunde

in hapklare brokken en met prachtige opdrachten

alle tools en materialen

tot jouw beschikking, dat scheelt tijd!

zelf, maar niet alleen

met gelijkgestemden de diepte in

Join us

Ik zei het al: the world needs change makers. En dus voorlopers en visionairs. 


 In april 2022 startte een eerste groep van zeven ondernemers met de jaaropleiding Een Merk Dat Klopt. Ieder van deze zeven draagt - op zijn eigen manier, binnen zijn eigen branche - bij aan een wereld waarin we niet langer doen wat hoort, maar doen wat klopt. 


null


En zo zijn we ineens met acht. Maarten, Erika, Ilona, Erik, Mariske, Stella, Joamy en Francien. Samen maken we elkaar - en anderen - groter. Ze zeggen wel dat je het gemiddelde bent van de vijf mensen met wie je je het meest omringt. Man, wat zijn wij dan goed af bij elkaar. We inspireren elkaar en dagen elkaar uit. We delen verhalen, kennis en inzichten. We groeien.

Wil jij dat ook? In april 2023 start een nieuwe groep. Meer weten over de jaaropleiding? Kom dan naar onze Opleiding Oriëntaties op:
vrijdagochtend 17 maart 2023 van 10 tot 11.30, of
maandagochtend 3 april 2023 van 10 tot 11.30 uur. 

Daar vertellen we je alle ins en outs en ontmoet je andere geïnteresseerden. Meer weten of aanmelden voor deze sessie? Mail ons op info@eenmerkdatklopt.nl.

 
Niet onbelangrijk. De jaarleiding kost 11.100 euro, inclusief alle licenties en exclusief BTW. Je betaalt in een keer vooraf of in twaalf maandtermijnen van 925 euro. Er is plaats voor maximaal zeven deelnemers. Wil je zeker zijn van jouw plek, meld je dan zo snel mogelijk aan. 


Na de opleiding

Tot slot nog even dit. Als je de opleiding én de proeve van bekwaamheid succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat én word je als erkend Native Brand strateeg vermeld op eenmerkdatklopt.nl. Je licentie voor het gebruik van de tools en materialen loopt af. Tenzij we besluiten dat we dat niet willen, natuurlijk. Na de opleiding kun je op verschillende manieren verbonden blijven aan een merk dat klopt. 


Er zijn twee licentievormen:

Alleen

Contentlicentie

175,-
per maand
Maak blijvend gebruik van:

Test en resultaten op je eigen site

Talloze materialen
(waaronder Native Brand programma) in online community en 
up to date database en beeldbank

Erkenning en profiel: zichtbaarheid op de site en op onze social media.

Team

Teamlicentie

395,-
per maand
Maak blijvend gebruik van:

Test en resultaten op je eigen site

Talloze materialen
(waaronder Native Brand programma) in online community en
up to date database en beeldbank

Erkenning en profiel: zichtbaarheid op de site en op onze social media.

én:

Waardevolle leads uit de Native Brand test

Ieder kwartaal inspiratie en uitwisseling tijdens Waarmakerijen

Vier 1:1 coachingssessies per jaar